Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán của Đá Hà Thành là không ứng trước hay đặt cọc bất cứ khoản tiền nào của khách hàng, Chỉ sau khi hoàn thiện, khách hàng hài lòng 100% và đồng ý thanh toán. lúc đấy mới đi dến nghiệm thu, thanh toán toàn bộ công trình. Trừ một số công … Đọc tiếp Chính sách thanh toán