Cầu thang đá granite đen kim sa cổ trắng sứ dẻo.

1.200.000