Đá Hoa Cương Ốp Mộ

05 nẫu đá hoa cương chất lượng cao, bền, đẹp phổ biến.

1 đá hoa cương kim sa.

2 đá hoa cương đỏ ruby.

3 đá hoa cương đỏ bình định.

4 đá hoa cương nâu anh quốc.

5 đá hoa cương trắng suối lau, trắng mắt rồng, tím hoa cà.

Danh mục: