Đá LG Solid Surface M605 Sanremo

Đá LG Solid Surface M605 Sanremo là loại đá nhân tạo có xuất xứ từ Hàn Quốc, với màu sắc đen bóng vân mây, được sử dụng trong nhiều ứng dụng công trình, bởi đặc tính dễ tạo hình, thiết kế, cũng như sắc trung tính, không làm ảnh hưởng đến tổng thể của không gian.

  • Tên sản phẩm: M605 Sanremo
  • Loại đá: Đá nhân tạo Solid Surface
  • Màu sắc: Đen bóng vân mây
  • Kích thước: 760mm x 2490mm / 3680 mm (có thể tùy chỉnh tùy thuộc theo yêu cầu của từng công trình)
  • Độ dày: 6mm / 12mm
  • Thành phần: 60% Aluminum Trihydroxide, 30% Methyl Methacrylate và 10% Poly Methyl Methacrylate.