Đá nhân tạo solide suface ốp bàn bếp

3.200.000 

096.784.8686