Đá nhân tạo Solid Surface M603 Pavia

  • Tên sản phẩm: Đá nhân tạo Solid Surface M603 Pavia
  • Loại đá: Đá nhân tạo Solid Surface
  • Màu sắc: Trắng vân
  • Kích thước: 760 mm x 2490 mm / 760 mm x 3680 mm
  • Độ dày: 6 mm / 12 mm